Отзывы

Nadezhda Merkuryeva, Заместитель директора по развитию, СЭД и Корпоративные порталы

Я шчыра рэкамендую курс "HR Формула".
Ён сумяшчае ў сабе кароткую інфармацыю па кожным кірунку працы HR, дае платформу для развіцця і дапамагае вызначыць рэсурсы для атрымання далейшых ведаў, ці гэта будуць кнігі або даследаванні.

Гэты курс падыдзе нават тым, хто не з'яўляецца спецыялістам у галіне HR, але жадае выбудаваць карэктныя працэсы ў сваёй кампаніі.
Практычныя хатнія заданні дазволяць адразу на курсе распрацаваць інструменты развіцця кампаніі.
Прычым можна абраць хатняе заданне з некалькіх варыянтаў і зрабіць нешта, што ты ніколі не рабіў.

Трэба таксама адзначыць структураваную падачу інфармацыі і адэкватную зваротную сувязь ад Міхаіла па хатніх заданнях.
Дзякуй за выдатны курс!
----------------------------------------------------------
Я искренне рекомендую курс "HR Формула".
Он совмещает в себе краткую информацию по каждому направлению работы HR, дает платформу для развития и помогает определить ресурсы для получения дальнейших знаний, будь то книги или исследования.

Этот курс подойдет даже тем, кто не является специалистом в области HR, но хочет выстроить корректные процессы в компании.
Практические домашние задания позволят сразу на курсе разработать инструменты развития компании.
Причем можно выбрать домашнее задание из нескольких вариантов и сделать что-то, что ты никогда не делал.

Надо отметить структурированную подачу информации и адекватную обратную связь от Михаила по домашним заданиям.
Спасибо за отличный курс!

Профайл Надежда Меркурьева | LinkedIn